Lesbian Visibility Day: “Als je een ouder bent in één land, ben je een ouder in elk land”

Lesbische Zichtbaarheidsdag 2022

Op deze Lesbian Visibility Day roept Forbidden Colours de Europese Commissie op om dringend werk te maken van een wetgevend initiatief met betrekking tot de wederzijdse erkenning van het ouderschap voor regenboogfamilies – zoals voorzien in de LGBTIQ+ Equality Strategy van de Europese Commissie.

Kinderen zijn het slachtoffer van het discriminerende beleid van bepaalde lidstaten. De organisatie vestigt de aandacht op de zaak Baby Sara bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Baby Sara

Door een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie is Bulgarije verplicht identiteitsdocumenten te verstrekken aan kinderen met ouders van hetzelfde geslacht. De uitspraak van 14 december 2021 is het resultaat van de rechtszaak die advocaat Denitsa Lyubenova had aangespannen tegen de gemeente Sofia, district Pancharevo, die weigerde een geboorteakte af te geven voor baby Sara. Het arrest is van cruciaal belang voor de gehele Europese gemeenschap, aangezien de instellingen nu verplicht zullen zijn de rechten van kinderen van ouders van hetzelfde geslacht te erkennen en niet te ontkennen.

Sara is geboren in Spanje in 2019. Zij heeft twee moeders, van wie de ene de Bulgaarse en de andere de Britse nationaliteit heeft. Spanje kent geen burgerschap op basis van het geboorterecht toe en het Verenigd Koninkrijk staat niet toe dat ouders het burgerschap doorgeven aan kinderen die buiten het Britse grondgebied zijn geboren. Als gevolg daarvan werd Sara staatloos doordat de Bulgaarse regering weigerde identiteitsdocumenten te verstrekken.

Ongelijke behandeling en discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Bij het aanvragen van een Bulgaarse geboorteakte eisten de Bulgaarse autoriteiten een bewijs van biologische afstamming. De moeders weigerden dit, aangezien er geen Bulgaarse wet is die deze verplichting oplegt. In identieke gevallen waarin twee ouders van verschillend geslacht een Bulgaarse geboorteakte aanvragen voor hun buiten Bulgarije geboren kind, wordt geen bewijs van biologische afstamming verlangd. Bijgevolg moet de weigering van de Bulgaarse administratieve autoriteiten worden beschouwd als een weigering van gelijke behandeling van personen op grond van hun seksuele geaardheid en vormt zij derhalve een schending van de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Stateless

Door Sara zowel het Bulgaarse als het Europese burgerschap te ontzeggen, werd haar het vrije verkeer van een burger in de Europese Unie ontzegd. Hierdoor kon Sara haar geboorteland Spanje niet verlaten en haar familie uit Bulgarije en Groot-Brittannië kon haar alleen zien wanneer zij zelf naar Spanje reisden. Sara is nu twee jaar oud en ze mag naar school. Wegens gebrek aan nationaliteit kon zij in Spanje niet naar school gaan.

Arrest

Denitsa Lyubenova, juridisch vertegenwoordiger van de ouders en directeur van het juridische programma van de LGBTI-organisatie Deystvie*: “Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie is volledig in overeenstemming met de beginselen waarop de Europese Unie is gebouwd en ook met de jurisprudentie van het Hof van Justitie tot nu toe, namelijk dat alle Europese burgers gelijk moeten worden behandeld. Bulgarije is verplicht Sara’s rechtsbetrekking met haar twee moeders te erkennen. Bulgarije kan zich niet beroepen op zijn nationale en grondwettelijke identiteit en openbare orde om af te wijken van de grondrechten van EU-burgers. Volgens het Hof van Justitie is het kind Sara de erfgenaam van haar Bulgaarse en Britse moeder, en hebben de twee moeders het recht om elkaar te erven”.

In haar State of the Union zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von Der Leyen, beroemde woorden: “Als je een ouder bent in één land, ben je een ouder in elk land”. Het is tijd om deze woorden in daden om te zetten.

Geschreven door Forbidden Colours advocate Séverine De Bruyn.