Wij komen op voor LGBTIQ+ personen in Hongarije

Meer info over onze oproep aan de EU-landen

Wij komen op voor LGBTIQ+ personen in Hongarije

Meer info over onze oproep aan de EU-landen

Wij komen op voor LGBTIQ+ personen in Hongarije

Meer info over onze oproep aan de EU-landen

Waar wij voor staan

Wij stellen LGBTIQ+-mensen in staat hun leven volledig in vrijheid te leven, met zelfrespect en waardigheid

We zijn zo sterk als de som van alle mensen die ons steunen

Forbidden Colours verzamelt en werft fondsen ter ondersteuning van initiatieven die LGBTIQ+ mensen helpen om hun leven in vrijheid, met zelfrespect en waardigheid in Europa ten volle te leven. Wij zijn ook een vooraanstaand pleitbezorger voor het aan de kaak stellen van anti-LGBTIQ+-initiatieven in Europa, en voeren daarom uitgebreide campagnes bij de media, de EU-instellingen en de lidstaten.

Forbidden Colours is een vzw die verbonden is aan een fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de belangrijkste Belgische stichting voor filantropie, die als missie heeft bij te dragen tot een betere samenleving.

echte projecten voor
voor zij die het nodig hebben

Wij steunen concrete initiatieven die zijn geselecteerd via oproepen tot het indienen van projecten of specifieke en dringende verzoeken van erkende en actieve organisaties op dit gebied.

Organisaties die onze financiering wensen te ontvangen zal worden verzocht zich te melden bij de Koning Boudewijnstichting met betrekking tot de relevantie van hun project en het in de praktijk gebruiken van donaties die in overeenstemming dienen te zijn met het doel van Forbidden Colours.

Wij garanderen een fair gebruik van donaties.

Forbidden Colours heeft invloed op vier verschillende domeinen

Forbidden Colours ondersteunt educatieve projecten gericht op het creëren van bewustwording onder jongeren over seksuele identiteit teneinde discriminerend gedrag uit te sluiten.

Wij steunen ook initiatieven die ervoor zorgen dat LGBTIQ+-personen het recht hebben hun eigen studiekeuzes te maken zonder hindernissen te moeten overwinnen op grond van hun seksuele identiteit.

Forbidden Colours steunt projecten die hulp bieden aan LGBTIQ+-mensen die verstoten zijn door hun familie, gemeenschap of land.

Seksuele identiteit is nog steeds een belangrijke factor van afwijzing. Er wordt hulp geboden aan degenen die worden uitgesloten om hen in staat te stellen hun leven met respect te leiden en hen in de samenleving te integreren.

Forbidden Colours steunt projecten die erop gericht zijn LGBTIQ+-mensen te informeren over gedragingen die een impact kunnen hebben op hun gezondheid.

Forbidden Colours verzet zich ook tegen elke vorm van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van mensen.

Forbidden Colours ondersteunt projecten gericht op het verkrijgen van gelijke rechten op het werk. LGBTIQ+ zijn is nog te vaak een belemmerende factor voor de carrière. Bepaalde professionele omgevingen of banen staan niet toe dat LGBTIQ+-personen zich bekendmaken.

Wij streven ernaar dat iedereen professioneel kan groeien op basis van vaardigheden en motivatie, ongeacht de seksuele identiteit.