Queer Your EU

Weet op wie je stemt
Ontdek ons rapport

Queer Your EU

Weet op wie je stemt
Ontdek ons rapport

Queer Your EU

Weet op wie je stemt
Ontdek ons rapport

Wat we doen

Wij zorgen voor mensenrechten en democratie voor LGBTIQ+ personen in Europa

Aanpak van anti-LGBTIQ+ beleid in het Poolse onderwijs

We bouwden de grootste rechtszaak in de geschiedenis van de EU

tegen de anti-LGBTIQ+ wet van Hongarije

United4Diversity: een netwerk dat de bedreigingen voor democratie en LGBTIQ+ gelijkheid aanpakt

We zijn zo sterk als de som van alle mensen die ons steunen

Forbidden Colours verzamelt en werft fondsen ter ondersteuning van initiatieven die LGBTIQ+ mensen helpen om hun leven in vrijheid, met zelfrespect en waardigheid in Europa ten volle te leven. Wij zijn ook een vooraanstaand pleitbezorger voor het aan de kaak stellen van anti-LGBTIQ+-initiatieven in Europa, en voeren daarom uitgebreide campagnes bij de media, de EU-instellingen en de lidstaten.

Forbidden Colours is een vzw die verbonden is aan een fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de belangrijkste Belgische stichting voor filantropie, die als missie heeft bij te dragen tot een betere samenleving.

echte projecten voor
voor zij die het nodig hebben

Wij steunen concrete initiatieven die zijn geselecteerd via oproepen tot het indienen van projecten of specifieke en dringende verzoeken van erkende en actieve organisaties op dit gebied.

Organisaties die onze financiering wensen te ontvangen zal worden verzocht zich te melden bij de Koning Boudewijnstichting met betrekking tot de relevantie van hun project en het in de praktijk gebruiken van donaties die in overeenstemming dienen te zijn met het doel van Forbidden Colours.

Wij garanderen een fair gebruik van donaties.