petitie

Kom op voor LGBTIQ+ rechten in Hongarije

Laat uw land “Genoeg!” zeggen tegen Viktor Orbán.

Deze petitie eindigde op 14 maart 2023. Bedankt voor jouw steun!

In juni 2021 nam het Hongaarse parlement een uit Rusland overgenomen wet aan die de LGBTIQ+-gemeenschappen in het land censureert. Deze “anti-LGBT propaganda wet” verbiedt het afbeelden van LGBTIQ+ mensen en het “promoten” van LGBTIQ+ onderwerpen in de media en op alle plaatsen waar kinderen zouden kunnen zijn, dus bijna overal.

De Europese Commissie heeft uiteindelijk besloten Hongarije voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat deze wet indruist tegen de meest fundamentele Europese normen en waarden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het Hof een uitspraak zal doen ter bescherming van LGBTIQ+ mensen. Deze uitspraak zou niet alleen belangrijk zijn om de wet in te trekken, maar ook om te voorkomen dat soortgelijke wetten worden aangenomen in andere lidstaten van de EU, zoals Polen of Roemenië.

Daarom is deze rechtszaak voor ons allen een unieke gelegenheid om een krachtige en duidelijke boodschap over te brengen: wij staan voor onze EU-waarden van inclusie, gelijkheid, rechtsstaat en democratie.

Dit is onze kans om de regering van Viktor Orbán te laten zien dat de burgers van alle lidstaten van de EU zijn anti-LGBTIQ+ retoriek en wetten verachten.

En dit is waar jij actie kan ondernemen.

We hebben jouw steun nodig om jouw regering ervan te overtuigen zich aan de zijde van de Europese Commissie bij de zaak aan te sluiten om duidelijk te maken dat deze “anti-LGBTIQ+ propagandawetten” niet welkom zijn in Hongarije, in jouw lidstaat of waar dan ook in de EU.

Teken nu onze petitie om jouw regering te verzoeken zich aan te sluiten bij de procedure en ‘Genoeg’ te zeggen tegen Viktor Orbán.

Beste minister van Buitenlandse Zaken,

Als bezorgde burgers schrijven wij u samen met de NGO’s Forbidden Colours, Háttér Society en Reclaim Europe over het onaanvaardbare monddood maken van de LGBTIQ+ gemeenschappen in Hongarije.

Op 15 juli 2021 startte de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Hongarije wegens zijn “anti-LGBT-propaganda”-wet of zogenaamde “kinderbeschermingswet”. Na een mislukte dialoog is de zaak op 19 december 2022 aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Vanaf die datum hebben de EU-lidstaten zes weken de tijd om “schriftelijke opmerkingen” over de zaak in te dienen.

Wij vragen u vandaag om blijk te geven van [your country] engagement voor onze fundamentele EU-waarden van gelijkheid, inclusie en eerbiediging van de mensenrechten door uiterlijk op 27 maart 2023 “schriftelijke opmerkingen” over deze zaak aan het Hof van Justitie van de EU voor te leggen.

Wat we al deden tegen de anti-LGBTIQ+ wet van Hongarije

10 JUNI 2021

Forbidden Colours onthult het nieuws van een nieuwe vergaande anti-LGBTIQ+ wet in Hongarije. De wet, en Forbidden Colours, kreeg veel internationale media-aandacht. Europese regeringsleiders reageerden zeer fel tegen de wet nadat Forbidden Colours het nieuws bekendmaakte. Niet minder dan 18 lidstaten ondertekenden een verklaring waarin ze de wet afkeurden, op initiatief van de voormalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmes.

14 JUNI 2021

Budapest Pride en Hatter Society organiseren in samenwerking met 6 mensenrechtenorganisaties een protest voor het Hongaarse parlement om de parlementsleden te vragen niet te stemmen over de anti-LGBTIQ+ wet. Het kort tevoren aangekondigde protest trok 10.000 mensen, vooral jongeren.

8 JULI 2021

Op de dag dat de wet van kracht werd, protesteerde Hatter Society samen met Amnesty in Hongarije voor het Hongaarse parlement. Tijdens het protest kondigen de organisaties aan dat ze een petitie indienen bij de commissaris voor de grondrechten om de anti-LGBTIQ+ wet naar het Constitutionele Hof te sturen.

24 JULI 2021

Hongarijes premier Viktor Orban kondigt aan dat hij een anti-LGBTIQ+ referendum gaat organiseren. Tegelijkertijd organiseert Forbidden Colours een grote internationale politieke delegatie om de Budapest Pride March te bezoeken. Politici uit België, Nederland en de rest van Europa gingen in op de uitnodiging van Forbidden Colours om naar de Hongaarse hoofdstad te komen. Meer dan 35.000 mensen namen deel aan de mars. Na de mars, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, besloot Forbidden Colours om Budapest Pride in 2022 voor meer dan €30.000,00 te steunen.

13 DECEMBER 2021

Háttér Society dient een verslag in bij de Europese Commissie voor democratie door middel van het recht (Commissie van Venetië), waarin een diepgaande analyse wordt gemaakt van de verwerpelijke omstandigheden waaronder de wet door het parlement is aangenomen, de belangrijkste bepalingen van de wet, de desbetreffende uitvoeringsverordeningen, de sancties, het gebrek aan samenhang van de wet met andere Hongaarse wetten en de negatieve gevolgen van de wet.
 
In advies nr. 1059/2021 beveelt de Commissie van Venetië Hongarije aan de belangrijkste bepalingen van de bij de zogenaamde ‘wet op de kinderbescherming’ ingevoerde wijzigingen in te trekken of ten minste te wijzigen. De Commissie van Venetië benadrukt dat de zogenaamde ‘wet op de kinderbescherming’ niet in overeenstemming is met artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

3 MEI 2022

Reclaim brengt een juridisch advies uit over Hongarije’s ‘anti-LGBTIQ+ propaganda wet’. Uit het onderzoek blijkt dat in de door de Europese Commissie opgestelde inbreukprocedure over de wet de onderwijsgerelateerde verbodsbepalingen van de wet niet zijn opgenomen. Het wil deze leemte opvullen door een grondige analyse van de verenigbaarheid van deze bepalingen met het EU-recht.

10 JULI 2022

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de wet publiceert de Háttér Society een rapport waarin de uiterst verregaande en schadelijke gevolgen van de wet voor de LGBTQI-rechten in het land worden geanalyseerd, aangezien media, boekhandels, bibliotheken, scholen en anderen de wet vrijwillig toepassen, vaak ruimer dan de wet voorschrijft, uit angst voor mogelijke sancties.

15 JULI 2022

Na een jaar van pleiten kondigt de Europese Commissie aan dat zij de Hongaarse regering voor het Europees Hof van Justitie zal dagen in verband met haar anti-LGBTIQ+ wet. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de EU dat de Commissie een anti-LGBTIQ+ initiatief voor het Hof brengt. Het Hof zal de wet waarschijnlijk nietig verklaren.

24 NOVEMBER 2022

Forbidden Colours en Reclaim starten een samenwerking met Hongarijes belangrijkste LGBTIQ+ organisatie Hatter Society om EU-lidstaten te overtuigen zich aan te sluiten bij de zaak van de Europese Commissie voor het Hof van Justitie. Als eerste stop reizen de drie organisaties naar Parijs om Frankrijk te overtuigen zich aan te sluiten bij de ‘written observations’.

7 DECEMBER 2022

Reclaim en Forbidden Colours ontdekken en onthullen dat ondanks de aankondiging van de Commissie in juli 2022 over de inbreukprocedure, de officiële zaak nog steeds niet was ingediend bij de autoriteiten van het Hof van Justitie. Na uitgebreid pleiten door de twee organisaties dient de Commissie de zaak uiteindelijk op 19 december in.

15 DECEMBER 2022

Forbidden Colours, Reclaim en Hatter Society reizen naar Berlijn om Duitsland te overtuigen zich aan te sluiten bij de zaak van de Europese Commissie voor het Hof van Justitie. De drie organisaties ontmoeten gouvernementele, politieke en maatschappelijke belanghebbenden die van belang zijn voor de positie van Duitsland om toe te treden tot de zaak van het Hof.

Door deze ‘advocacy’ inspanningen hebben al meer dan 10 lidstaten hun intentie uitgesproken om zich bij de rechtszaak aan te sluiten. Behalve dat dit de retoriek van Viktor Orban over “Brussel versus Boedapest” doorbreekt, zou dit ook de grootste mensenrechtengerelateerde inbreukprocedure ooit voor het Europees Hof van Justitie kunnen worden.

20 JANUARI 2023

Háttér Society geeft een uitgebreid overzicht van zowel de door de staat gecontroleerde als de vrijwillige uitvoering van de wet. Naast de uitvoering van de zogenoemde “kinderbeschermingswet” houdt zij rekening met de pogingen om vóór de aanneming van de wet LGBTIQ+-inhoud te censureren, hetgeen gevolgen heeft voor de wijze waarop de wet zelf wordt uitgevoerd.

13 FEBRUARI 2023

Het Europees Hof van Justitie publiceert de rechtszaak officieel in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit is het officiële begin van de procedure tegen Hongarije. Vanaf dan hebben de lidstaten 6 weken de tijd om zich bij de rechtszaak aan te sluiten.

Tijdens een persconferentie in de Press Club Brussels Europe lanceren Forbidden Colours, Hatter Society en Reclaim deze petitie om lidstaten op te roepen zich aan te sluiten bij de rechtszaak, en er de grootste ‘mensenrechtenzaak’ ooit op EU-niveau van te maken.

In samenwerking met

Volg ons op sociale media