Strijden voor een inclusief Europa

Waarom Forbidden Colours?

Wij streven naar een Europa zonder haat en onverdraagzaamheid

Forbidden Colours pleit voor positieve veranderingen in LGBTIQ+ rechten op de hoogste bestuursniveaus, zowel op Europees als op nationaal niveau.

Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk bij de Europese instellingen en in verschillende lidstaten van de EU om de aanvallen op LGBTIQ+ rechten aan te pakken. Met onze mediacontacten over de hele wereld stellen we anti-LGBTIQ+ initiatieven aan de kaak. Door via de media druk uit te oefenen, hebben we verschillende zaken hoger op de politieke agenda kunnen plaatsen.

Onze belangenbehartiging in de media

Forbidden Colours heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vergroten van de politieke aandacht voor anti-LGBTIQ+-initiatieven via de media.

We hebben zaken als de anti-LGBTIQ+ propagandawet in Hongarije, een anti-LGBTIQ+ onderwijshervorming in Polen en de noden van LGBTIQ+ personen die de oorlog van Rusland met Oekraïne ontvluchten, in de internationale media aan het licht gebracht.

Wij richten ons op het onderlinge verband tussen LGBTIQ+ rechten en democratische veiligheid

Door de geopolitieke krachten achter door de ‘state sponsored’ anti-LGBTIQ+ campagnes nauwlettend in de gaten te houden, kon Forbidden Colours verschillende Europese beleidsmakers ontmaskeren voor het tot zondebok maken van de LGBTIQ+ gemeenschap als dekmantel voor hun antidemocratiecampagnes.

Wij helpen organisaties van over de hele wereld om met meer succes te pleiten bij de instellingen van de Europese Unie en werken bijvoorbeeld ook samen met lokale partners aan het EU Global Human Rights Sanction Regime.