WAAR WE NAAR STREVEN

Alle LGBTIQ+-mensen toestaan in vrijheid te leven, met zelfrespect en waardigheid

Wij pleiten voor en steunen projecten die positieve veranderingen teweegbrengen voor LGBTIQ+-gemeenschappen in Europa

Wij willen dat alle LGBTIQ+-personen elke ochtend kunnen opstaan met het gevoel dat het oké is te zijn wie zij zijn. We gebruiken ons uitgebreide netwerk in de Europese instellingen, in verschillende lidstaten van de EU en in het bedrijfsleven om de ‘backlashes’ op LGBTIQ+-rechten aan te pakken.

Met onze mediacontacten over de hele wereld stellen we anti-LGBTIQ+ initiatieven aan de kaak. Door via de media druk uit te oefenen, hebben we verschillende zaken hoger op de politieke agenda kunnen plaatsen.

Waarom Forbidden Colours?

Elke liefde heeft zijn eigen kleur en niemand heeft het recht die uit te wissen

Onze naam is geïnspireerd op de hidden flag organisation, een internationale groep LGBTIQ+ activisten die de regenboogvlag vertonen in landen waar onze gemeenschap onderdrukt wordt, door gekleurde voetbalshirts te dragen.

Een leven zonder de vrijheid om lief te hebben en te leven zoals je bent, is een leven zonder kleuren. Wij komen op tegen elke vorm van onderdrukking, discriminatie en uitsluiting van LGBTIQ+-mensen, zodat hun seksuele geaardheid niet langer een belemmering vormt.

Fonds bij de Koning Boudewijnstichting

Forbidden Colours is het eerste LGBTIQ+-fonds van de Koning Boudewijnstichting, die in 1976 werd opgericht door wijlen koning Boudewijn van België.

De selectie en de opvolging van de projecten wordt zorgvuldig uitgevoerd door het Beheerscomité dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting, de stichters van Forbidden Colours en 3 externe adviseurs.

Elke donatie vanaf “40€” is fiscaal aftrekbaar.

De Koning Boudewijnstichting biedt u de mogelijkheid om het Forbidden Colours fonds aan te wijzen als uw legataris.

Forbidden Colours werkt ook samen met KBFUS, dat een Amerikaanse openbare liefdadigheidsinstelling is in de zin van Sections 501(c)(3) en 509(a)(1) van de Internal Revenue Code. Donateurs komen in aanmerking voor een Amerikaanse inkomstenbelastingaftrek voor hun bijdragen, voor zover toegestaan door de Amerikaanse belastingwetgeving.