WAAR WE NAAR STREVEN

Alle LGBTI'ers in staat te stellen te leven in vrijheid, met zelfrespect en waardigheid

Waarom Forbidden Colours?

Elke liefde heeft zijn eigen kleur en niemand heeft het recht die uit te wissen

Onze naam is geïnspireerd op de hidden flag organisation, een internationale groep activisten die, gekleed in gekleurde voetbalshirts, de regenboogvlag uitrolt in landen waar de LHBTI-gemeenschap zwaar onderdrukt wordt.

Een leven zonder de vrijheid om lief te hebben en te leven zoals je bent, is een leven zonder kleuren. Wij komen op tegen elke vorm van onderdrukking, discriminatie en uitsluiting van LGBTI’ers, opdat hun seksuele geaardheid niet langer een belemmering vormt.

0
aantal mensen die doneerden
0
dankzij u ingezameld
0
ondersteunde projecten

Is je geaardheid een probleem voor jezelf of voor de mensen om je heen?

We willen dat alle LGBTI’ers elke dag opnieuw kunnen beginnen met het gevoel dat het goed is om te zijn wie ze zijn. Maar wat we willen is ver verwijderd van de werkelijkheid, omdat velen nog steeds geconfronteerd met discriminatie of uitsluiting vanwege hun seksuele geaardheid.

Onderschrijf ons doel, bekijk onze acties en steun ons.

Forbidden Colours heeft invloed op vier verschillende domeinen

Forbidden Colours ondersteunt educatieve projecten gericht op het creëren van bewustwording onder jongeren over seksuele identiteit teneinde discriminerend gedrag uit te sluiten.

We steunen ook initiatieven die ervoor zorgen dat LGBTI’ers het recht hebben om hun eigen studiekeuzes te volgen zonder hindernissen te hoeven overwinnen op basis van hun seksuele identiteit.

Forbidden Colours ondersteunt projecten die hulp bieden aan LGBTI’ers die zijn afgewezen door hun familie, gemeenschap of land.

Seksuele identiteit is nog steeds een belangrijke factor van afwijzing. Er wordt hulp geboden aan degenen die worden uitgesloten om hen in staat te stellen hun leven met respect te leiden en hen in de samenleving te integreren.

Forbidden Colours ondersteunt projecten gericht op het informeren van LGBTI’ers over gedragingen die van invloed kunnen zijn op hun gezondheid.

Forbidden Colours verzet zich ook tegen elke vorm van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van mensen.

Forbidden Colours ondersteunt projecten gericht op het verkrijgen van gelijke rechten op het werk. LGBTI-zijn is nog te vaak een carrière blokkerende factor. Bepaalde professionele omgevingen of banen staan LGBTI’ers niet toe om zelf uit te komen.

Wij streven ernaar dat iedereen professioneel kan groeien op basis van vaardigheden en motivatie, ongeacht de seksuele identiteit.

Ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting

Forbidden Colours is het eerste LGBTI-fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting,opgericht in 1976 door wijlen koning van de Belgen, Boudewijn.

De selectie en de opvolging van de projecten wordt zorgvuldig uitgevoerd door het Beheerscomité dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting, de stichters van Forbidden Colours en 3 externe adviseurs.

Elke donatie vanaf “40€” is fiscaal aftrekbaar.

De Koning Boudewijnstichting biedt u de mogelijkheid om het Forbidden Colours fonds aan te wijzen als uw legataris.