WAAR WE NAAR STREVEN

Alle LGBTIQ+-mensen toestaan in vrijheid te leven, met zelfrespect en waardigheid

Ontdek onze units

Waarom Forbidden Colours?

Elke liefde heeft zijn eigen kleur en niemand heeft het recht die uit te wissen

Onze naam is geïnspireerd op de hidden flag organisation, een internationale groep LGBTIQ+ activisten die de regenboogvlag vertonen in landen waar onze gemeenschap onderdrukt wordt, door gekleurde voetbalshirts te dragen.

Een leven zonder de vrijheid om lief te hebben en te leven zoals je bent, is een leven zonder kleuren. Wij komen op tegen elke vorm van onderdrukking, discriminatie en uitsluiting van LGBTIQ+-mensen, zodat hun seksuele geaardheid niet langer een belemmering vormt.

0
aantal mensen die doneerden
0
dankzij u ingezameld
0

ondersteunde projecten

Wij pleiten voor en steunen projecten die positieve veranderingen teweegbrengen voor LGBTIQ+-gemeenschappen in Europa

Wij willen dat alle LGBTIQ+-personen elke ochtend kunnen opstaan met het gevoel dat het oké is te zijn wie zij zijn. Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk in de Europese instellingen en in verschillende lidstaten van de EU om de campagnes tegen LGBTIQ+-rechten bloot te leggen.

Met onze mediacontacten over de hele wereld stellen we anti-LGBTIQ+ initiatieven aan de kaak. Door via de media druk uit te oefenen, hebben we verschillende zaken hoger op de politieke agenda kunnen plaatsen.

Forbidden Colours heeft invloed op vier verschillende domeinen

Forbidden Colours ondersteunt educatieve projecten gericht op het creëren van bewustwording onder jongeren over seksuele identiteit teneinde discriminerend gedrag uit te sluiten.

Wij steunen ook initiatieven die ervoor zorgen dat LGBTIQ+-personen het recht hebben hun eigen studiekeuzes te maken zonder hindernissen te moeten overwinnen op grond van hun seksuele identiteit.

Forbidden Colours steunt projecten die hulp bieden aan LGBTIQ+-mensen die verstoten zijn door hun familie, gemeenschap of land.

Seksuele identiteit is nog steeds een belangrijke factor van afwijzing. Er wordt hulp geboden aan degenen die worden uitgesloten om hen in staat te stellen hun leven met respect te leiden en hen in de samenleving te integreren.

Forbidden Colours steunt projecten die erop gericht zijn LGBTIQ+-mensen te informeren over gedragingen die een impact kunnen hebben op hun gezondheid.

Forbidden Colours verzet zich ook tegen elke vorm van discriminatie op grond van de gezondheidstoestand van mensen.

Forbidden Colours ondersteunt projecten gericht op het verkrijgen van gelijke rechten op het werk. LGBTIQ+ zijn is nog te vaak een belemmerende factor voor de carrière. Bepaalde professionele omgevingen of banen staan niet toe dat LGBTIQ+-personen zich bekendmaken.

Wij streven ernaar dat iedereen professioneel kan groeien op basis van vaardigheden en motivatie, ongeacht de seksuele identiteit.

Fonds bij de Koning Boudewijnstichting

Forbidden Colours is het eerste LGBTIQ+-fonds van de Koning Boudewijnstichting, die in 1976 werd opgericht door wijlen koning Boudewijn van België.

De selectie en de opvolging van de projecten wordt zorgvuldig uitgevoerd door het Beheerscomité dat bestaat uit de vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting, de stichters van Forbidden Colours en 3 externe adviseurs.

Elke donatie vanaf “40€” is fiscaal aftrekbaar.

De Koning Boudewijnstichting biedt u de mogelijkheid om het Forbidden Colours fonds aan te wijzen als uw legataris.

Forbidden Colours werkt ook samen met KBFUS, dat een Amerikaanse openbare liefdadigheidsinstelling is in de zin van Sections 501(c)(3) en 509(a)(1) van de Internal Revenue Code. Donateurs komen in aanmerking voor een Amerikaanse inkomstenbelastingaftrek voor hun bijdragen, voor zover toegestaan door de Amerikaanse belastingwetgeving.