respect zit in ons DNA

Copyright

1. Bescherming van het auteursrecht

 1. Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring.
 2. Toestemming om andere informatie of items te reproduceren kan worden aangevraagd door contact op te nemen met het Fonds Forbidden Colours op copyright@forbidden-colours.com.

2. Illustraties

 1. Het Fonds Forbidden Colours heeft alles in het werk gesteld om contact op te nemen met iedereen die profiteert van royalty’s voor foto’s of illustraties die op deze website worden gebruikt. In het geval dat foto’s of illustraties zijn gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, neem dan contact op met het Fonds Forbidden Colours op copyright@forbidden-colours.com.
 2. Voor de reproductie van foto’s buiten de huiselijke kring is toestemming van de auteur vereist.

3. Copyright

 1. Copyright © Fund Forbidden Colours
 2. Design © Denis Poucet / © Daniel Hartmann
 3. Foto’s en video’s © Jimmy De Bock / © Jean-Pol Lejeune / © Unsplash. Fotografen : Aaron Blanco, Priscilla Du Preez, Andrew Neel, Jana Sabeth / © Envato elements. Fotografen : nd3000, Megostudio, Mint_Images, Rawpixel

4. Algemene voorwaarden

 1. Het Fonds Forbidden Colours hecht enorm veel belang aan de juistheid van informatie op haar website. Het is echter mogelijk dat informatie onvolledig is of fouten bevat. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld. We trachten de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.
 2. Het Fonds Forbidden Colours is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van onze website of door het downloaden van bestanden van onze site.
 3. Ook storingen of onderbrekingen in de website, waardoor het tijdelijk onmogelijk is om onze website te raadplegen, geven in geen enkel geval recht op enige compensatie.

5. Links en verwijzingen naar andere websites

 1. Onze website verwijst naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites. Als gevolg hiervan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van deze websites.
 2. U mag altijd links leggen naar onze website of een pagina ervan. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden.
 3. Door de aard van het internet kunnen we geen toezicht uitoefenen op wie er naar onze website doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere website betekent dus niet dat we die website zouden goedkeuren of aanbevelen.
 4. We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.
 5. Heeft u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via copyright@forbidden-colours.com.