respect zit in ons DNA

Privacyverklaring Fonds Forbidden Colours (FFC)

Het Fonds Forbidden Colours voldoet uiteraard aan de privacywetgeving op dit gebied.
Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

1. Hoe verzamelt het FFC persoonlijke gegevens?

 1. Het FFC verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een kandidaatsdossier).

2. Welke persoonlijke gegevens verwerkt het FFC?

 1. Het FFC verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.
 2. Afhankelijk van de service die u bij het FFC aanvraagt, verzamelen we verschillende soorten persoonsgegevens, die we natuurlijk beperken tot wat strikt noodzakelijk is. Voor de onderstaande diensten die worden gevraagd bij het FFC, hebben we de volgende gegevens nodig om u een geschikte service te bieden:
 1. Voor het inschrijven van een evenement:
  Naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
 2. Voor het overmaken van een donatie online:
  Bedrag/naam/voornaam/e-mail/straat/nummer/postcode/gemeente
  Via onze betalingspartner Ingenico: bankkaart- of creditcardnummer / vervaldatum / bankkaarthouder
 3. Voor het abonneren op een algemene of thematische e-news:
  naam/voornaam/e-mailadres
 4. Voor het indienen van een kandidaatsdossier:
 1. Informatie over het project: inhoud/timing/budget
 2. Informatie over de organisatie: naam/datum oprichting/nationaal nummer/telefoonnummer/juridisch statuut/adres maatschappelijk zetel
 3. Financiële informatie: Naam bank/IBAN-bankrekeningnummer/BIC Code
 4. Informatie over de contactpersoon van de organisatie: aanspreektitel/naam/voornaam/e-mail
  Informatie over de verantwoordelijk van het project: aanspreektitel/naam/voornaam/e-mail
 5. Informatie over de verantwoordelijke van het project:
  Informatie over de verantwoordelijk van het project: aanspreektitel/naam/voornaam/e-mail

3. Wanneer en waarom verwerkt het FFC persoonlijke gegevens?

 1. Het FFC verzamelt en verwerkt uw gegevens voor het uitvoeren van de gevraagde diensten:
 2. Het FFC verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
 1. indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 2. of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
 3. of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).

4. Hoe behandelt het FFC persoonlijke gegevens?

 1. Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 2. Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragraaf hierboven):
 1. Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 1. We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 2. Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners van het FFC voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij het doen van een donatie werken we samen met de donatiepagina van de Koning Boudewijn Stichting).
 3. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden.

5. Hoe lang bewaart het FFC persoonlijke gegevens?

 1. Het FFC verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
 1. Voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en nasturen publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar
 2. Voor abonnementen op nieuwsbrieven: voor onbepaalde tijd
 3. Voor abonnementen op projecten: voor onbepaalde tijd
 4. Voor algemene vragen: IP-adres door middel van tracking / targeting / publiciteit cookies : 14 maanden

6. Bewaart het FFC mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 1. Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
 2. Het FFC werkt samen met een gespecialiseerde beveiligingspartner om de websites en alle andere servers veilig te maken.
 3. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 4. Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt. Aan deze zorgvuldig geselecteerde werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 5. Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

7. Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 1. Als u uw contactgegevens wilt bijwerken, kunt u dat per e-mail doen: privacy@forbidden-colours.com
 2. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met: privacy@forbidden-colours.com
 3. Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.
 4. U bezit het recht op toegang om gegevens van uw persoonlijke gegevens (SAR) te verkrijgen.

9. Cookiebeleid

 1. Het FFC gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U vindt een nota over ons cookiebeleid op onze website.

10. Als u nog vragen of bedenkingen heeft: