2022 Poolse LGBTIQ+ Schoolranglijst

De gelijkekansenkaart voor scholen 2022

De ranglijst van LGBTIQ+ vriendelijke scholen is een onderzoek dat in heel Polen door de gemeenschap wordt uitgevoerd en dat jongeren helpt om een veilige, vriendelijke en open schoolomgeving te kiezen. Het geeft jonge kandidaten voor middelbare scholen extra informatie over de acceptatie van de scholen en voorkomt zo dat er homo-, bi- en transfobische situaties ontstaan, en helpt scholen een beter beeld te krijgen van de LGBTIQ+ situatie op hun school.

Forbidden Colours financierde het project in 2021. Voor de editie van 2022 cofinanciert Forbidden Colours het project met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel van de samenwerking tussen de Ranking en Forbidden Colours, is het project professioneler te maken en klaar voor gebruik buiten Polen.

Met de financiële steun van: