Waarom steunt Ann Wauters Forbidden Colours?

Ann wauters wordt ambassadeur bij Forbidden Colours

Ik ben vereerd en enthousiast om ambassadeur voor Forbidden Colours te worden. In mijn persoonlijk leven heb ik het geluk gehad dat mijn familie, vrienden en teamgenoten in de verschillende basketbalteams waar ik voor speelde, mij altijd hebben geaccepteerd en gesteund met betrekking tot mijn homoseksualiteit en het leven dat ik deel met mijn vrouw en onze kinderen.

Dit heeft me scherp bewust gemaakt van de privileges die ik vandaag de dag geniet, verdiend door de strijd en opofferingen van hen die vochten voor de mensenrechten van LGBTIQ+ mensen.

 

Erkennen dat de strijd voor gelijke rechten nog lang niet voorbij is en de strijd voor mensenrechten voor LGBTIQ+ mensen voortduurt. Niet iedereen begrijpt dat dit een intrinsiek onderdeel is van iemands identiteit en een kwestie van zelfrespect. Het is geen keuze om beoordeeld of opgeëist te worden door anderen.

Vanuit mijn ervaring als basketbalspeler had ik het geluk deel uit te maken van een omgeving waar ik veilig uit de kast kon komen en het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht zijn achtergrond, een dergelijke acceptatie kan ervaren.

Ambassadeur worden voor Forbidden Colours past bij mijn waarden en ambities. Ik pleit niet voor agressie of provocatie, maar door een voorbeeld te zijn van vreedzaam samenleven en anderen te respecteren om wie ze zijn. Als lesbische voormalige atlete met een gezin streef ik ernaar een positief voorbeeld te zijn.

Ik wil graag bijdragen aan het doel van het initiatief om projecten te steunen die het welzijn en de zelfredzaamheid van de LGBTIQ+-gemeenschappen vergroten. Samen met bondgenoten en sympathisanten kunnen we een krachtige boodschap uitdragen die het belang van het beschermen en verdedigen van onze collectieve rechten versterkt. Ik geloof dat onze gezamenlijke inspanningen aanzienlijk kunnen bijdragen aan het creëren van een wereld waarin iedereen authentiek kan leven, vrij van vooroordelen en discriminatie.