Queer Refugee Committee

we ondernemen actie

Ondersteuning van LGBTQI+ asielzoekers, vluchtelingen en mensen "zonder papieren"

Forbidden Colours ondersteunt het “Queer Refugee Committee”, een platform opgericht door de non-profit organisatie “Action, Culture et Emancipation”, dat zich richt op dialoog, interactie, constructieve en participatieve samenwerking met asielautoriteiten (Dienst Vreemdelingenzaken, CGVS, Fedasil en het OCMW) en verenigingen in binnen- en buitenland. Het bestaat uit mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij een asielprocedure (asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren) die deel uitmaken van de LGBTQI+ gemeenschap. Het doel is de opvang, informatie, integratie, veiligheid en emancipatie van LGBTQI+ groepen met een migratieachtergrond te verbeteren, en een uitwisseling van goede praktijken op Belgisch grondgebied en internationaal.

De eerste versie van dit project werd gelanceerd in januari 2020, onder impuls van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR), met de expertise en samenwerking van RainbowHouse Brussel. De uitbreiding van dit project moet eindigen op 31 december 2020 met de oprichting van een eigen associatieve structuur, zodat de commissie wordt versterkt en kan functioneren met een eigen organisatie en in onafhankelijkheid.

Door de permanente samenwerking met andere landen via inter-vzw-contacten, wil het Queer Refugee Committee vooral doelstellingen op het terrein bereiken.

Op sociale media: