2021 Poolse LGBTIQ+ Schoolranglijst

De gelijkheidskaart van scholen

De ranglijst van LGBTIQ+ vriendelijke scholen is een onderzoek dat in heel Polen door de LGBTIQ+ gemeenschap wordt uitgevoerd en dat jongeren helpt om een veilige, vriendelijke en open schoolomgeving te kiezen. Het geeft jonge kandidaten voor middelbare scholen extra informatie over de acceptatie van de scholen en voorkomt zo dat er homo-, bi- en transfobische situaties ontstaan, en helpt scholen een beter beeld te krijgen van de LGBTIQ+ situatie op hun school.

De doelstellingen zijn jongeren te bereiken met sociaal onderzoek, de scholen die de Ranking winnen te versterken door hen te belonen met Gelijkheidsdiploma’s en het idee van een veilige en tolerante schoolomgeving te bevorderen die als voorbeeld kan dienen voor andere scholen.

Het project kreeg veel erkenning in Polen en internationaal. Het project kreeg in 2021 de Equality Crown van de Poolse Campaign Against Homophobia.