Hongarije staat anonieme melding van LGBTIQ+ gezinnen toe

Reactie van Hongarije op de rechtszaak van de EU

Op 11 april heeft het Hongaarse parlement
een nieuwe anti-LGBTIQ+ wet aangenomen.
De wet staat anonieme melding van LGBTIQ+ gezinnen aan de autoriteiten toe. De wet komt slechts een week nadat 15 EU-lidstaten en het Europees Parlement aankondigden dat ze zich bij de Europese Commissie aansluiten in een ongekende rechtszaak tegen Hongarije’s anti-LGBTIQ+ propagandawet.

Met de wet proberen de Hongaarse autoriteiten een systeem op te zetten dat helpt bij het “handhaven” van de Hongaarse grondwet. De Hongaarse grondwet stelt dat het huwelijk een verbintenis is “tussen een man en een vrouw” en voegt daaraan toe dat “de moeder een vrouw is en de vader een man”, wat impliceert dat elk ander model van adoptie of opvoeding van kinderen bij wet verboden is.

Naast het rapporteren van regenbooggezinnen zal de wet het ook mogelijk maken om anoniem “iedereen/alles die de ware betekenis van het gezin zoals gedefinieerd in de Hongaarse grondwet ontkent of verandert” te rapporteren.

Hiermee zet het Hongaarse parlement de EU-richtlijn inzake de bescherming van klokkenluiders om in nationale wetgeving. Dit is het zoveelste teken dat het regime van Viktor Orbán de Europese Unie niet langer serieus neemt. Terwijl ze EU-wetgeving omzetten, houden ze Brussel eigenlijk voor de gek. Dit is zijn antwoord op een meerderheid van de EU-lidstaten die zijn autocratische anti-LGBTIQ+ beleid willen stoppen. Orban heeft Moskou verkozen boven Brussel.

Het draaiboek van Rusland

Deze nieuwe wet is opnieuw een voorbeeld van hoezeer het regime van Viktor Orbán zich isoleert van de rest van de Europese Unie. Vorige week reageerden 15 lidstaten en het Europees Parlement op een campagne van Forbidden Colours om deel te nemen aan de rechtszaak van de EU tegen de anti-LGBTIQ+ wet van Hongarije.

Net als de anti-LGBTIQ+ propaganda wet is deze nieuwe wet gekopieerd uit Rusland. Viktor Orban voert het draaiboek van het Kremlin over het tot zondebok maken van de LGBTIQ+-gemeenschappen volledig uit. Hij is een gevaar voor de veiligheid, democratie en mensenrechten in Europa.